Klubové příspěvky


září - prosinec 2023


základní cena: 1300,- Kč

slevy:

  • docházka na tréninky 70% nebo vyšší => sleva 250,- Kč *
  • účast na turnajích 60% nebo vyšší => sleva 250,- Kč ** ***

* pokud hráč vůbec nestíhá tréninky na písku z důvodu jiné aktivity a dá to dopředu vědět, docházka se počítá pouze z tréninků v tělocvičně
** slevu za účast na turnajích lze dostat pouze při splnění docházky na tréninky 70%
*** pokud bude hráč nominován pouze na 2 nebo méně turnajů, tak dostává slevu automaticky (opět pouze při splnění docházky na tréninky 70%)

Platba bude zpětně v prosinci 2023

F.A.Q.

Mé dítě chodí do mini-přípravky (nebo přípravky), chodí skoro na každý trénink a bylo nominováno na 6 turnajů a zúčastnilo se 4 z nich. Kolik mě to bude stát?
V takovém případě bude cena 800,- Kč (dítě dostalo i slevu za účast na turnajích, protože bylo na 66% z nich).

Mé dítě chodí do mini-přípravky (nebo přípravky), má docházku na tréninky 60% a bylo nominováno na 6 turnajů a zúčastnilo se 4 z nich. Kolik mě to bude stát?
V takovém případě bude cena 1300,- Kč (dítě by sice dostalo slevu za účast na turnajích, ale nesplnilo první podmínku a tou je docházka na tréninky).

Proč se cena odvíjí od docházky?
Jedná se o motivaci k tomu, aby děti chodily na tréninky a aby se snažily pečovat o své zdraví. Zároveň je to informace, že ve VK Líbeznice neděláme kroužek.

Proč je sleva za účast na turnajích závislá na docházce na tréninky?
Je to proto, aby děti v první řadě chodily na tréninky a až potom na turnaje.

Co se děje s cenou, když mé dítě (přípravka, mini-přípravka) není nominováno na turnaje (ještě nemá potřebné dovednosti)?
Pokud dítě splní docházku na tréninky 70%, tak dostává slevu za účast na turnajích automaticky. Je to tedy stejné, jako kdyby následně splnil účast na turnajích 60%.