Etický kodex


Komise mládeže PVS (Pražský volejbalový svaz) vypracovala ETICKÝ KODEX Pražského volejbalového svazu, který byl schválen Výborem PVS 17.1.2023, jehož cílem je přispět k vytváření pozitivního sportovního prostředí v soutěžích mládeže.

Hodnoty a zásady uvedené v tomto dokumentu by měly vyjadřovat společný etický základ všech osob zapojených do mládežnického volejbalového dění.


Cílem tohoto kodexu je přispět k vytváření pozitivního prostředí, ve kterém panuje slušnost a radost ze sportu pro všechny členy volejbalové komunity: hráče, trenéry, rozhodčí i rodiče a fanoušky.

Jsem HRÁČ

Hraji a chovám se tak, abych byl dobrým příkladem pro své spoluhráče, respektuji své soupeře i fanoušky, ctím rozhodčího, a to na hřišti, i mimo něj. Slovní útoky a urážky jsou mi cizí. Hraji vždy slušně a fér a ocením každého, kdo hraje podle pravidel a umí přiznat své pochybení.

Jsem hrdý na to, že svým chováním přispívám ke kráse volejbalu.

Jsem TRENÉR

Vedu své svěřence především k radosti z volejbalu. Podporuji je v maximální možné míře pozitivní motivací, více chválím, než kárám. Svým chováním jsem dobrým příkladem svému týmu, soupeřům i fanouškům. Své negativní emoce se snažím mít vždy pod kontrolou, respektuji rozhodčího, nesnižuji se k urážkám, ani ke slovním útokům a v tomto duchu ovlivňuji i fanoušky a především rodiče svých svěřenců. Nevyvolávám pochybnosti o ostatních trenérech, o rozhodnutí rozhodčích, o schopnostech dětí. Svou autoritu využívám vždy jen pro dobro svých svěřenců a volejbalu, ať již v trénincích, nebo při utkáních. Jsem přísný a mám nároky, ale jsem i slušný, lidský a kamarádský.

Mým posláním je vést, vychovávat, vzdělávat a být vždy dobrým příkladem.

Jsem RODIČ / FANOUŠEK

Podporuji děti v jejich sportování. Mým hlavním cílem je sdílet s nimi radost z volejbalu. Povzbuzuji je a fandím tak, abych vytvářel atmosféru tolerance, respektu a fair-play. Plně respektuji rozhodnutí rozhodčích, nekomentuji vyjádření trenérů ani výkon soupeřů, nevyjadřuji se hanlivě či s despektem k výkonu hráčů. Jsem si vědom, že chyb se dopouští každý – hráč, rozhodčí i trenér, já je však nehodnotím a neupozorňuji na ně, jsem tolerantní. Učím se mít negativní emoce pod kontrolou, abych svým chováním byl vždy dobrým vzorem pro všechny sportující děti i ostatní fanoušky, a to i ve chvílích, kdy se mému dítěti, týmu, či klubu nedaří.

JSME VOLEJBALOVÁ KOMUNITA A JSME NA TO HRDÍ!

Chceme se dodržováním tohoto kodexu a jeho šířením podílet na pozitivní propagaci našeho krásného sportu, kterým volejbal beze sporu je!